Mężczyzna podpisuje dokumenty dotyczące podziału majątku wspólnego
Dom i Rodzina

Podział majątku wspólnego – co należy wiedzieć

Podział majątku wspólnego to proces, który ma miejsce w przypadku rozwodu lub separacji małżeństwa. W trakcie tego procesu małżonkowie dokonują podziału swojego majątku, w tym nieruchomości, samochodów, gotówki i innych aktywów, które nabyli podczas trwania małżeństwa. Podział ten może być bardzo skomplikowany i wymaga dokładnego przyjrzenia się każdej z posiadanych przez małżonków rzeczy.

Kiedy przeprowadza się podział majątku?

Warto zaznaczyć, że nie każde małżeństwo posiada majątek wspólny. W przypadku małżeństwa, które podpisało intercyzę, podział majątku może wyglądać inaczej niż w przypadku małżeństwa, które takiej umowy nigdy nie posiadało.

Podczas procesu podziału, każdy małżonek musi przedstawić swoją listę aktywów i długów. Te aktywa, które zostały nabyte podczas trwania małżeństwa, należą do majątku wspólnego i są podległe podziałowi. Aktywa nabyte przed małżeństwem lub w wyniku dziedziczenia, zazwyczaj nie są objęte podziałem, ale istnieją pewne wyjątki od tej zasady.

Na czym polega dzielenie majątku?

W przypadku nieruchomości podział może być dokonany w różny sposób. Jednym z nich jest sprzedaż nieruchomości i podział uzyskanych pieniędzy, jednak w przypadku, gdy nieruchomość jest domem rodziny i zamieszkałym przez dzieci, korzystniejszym rozwiązaniem może być przeprowadzenie podziału w inny sposób.

Podczas dzielenia majątku istotnym jest również przemyślenie podziału długów. Długi, które zostały nabyte podczas trwania małżeństwa, również są podległe podziałowi, a każdy małżonek powinien ponieść swoją część odpowiedzialności za długi wspólne.

Warto zaznaczyć, że proces podziału majątku wspólnego może być bardzo stresujący i emocjonalny, szczególnie w przypadku rozwodu. W takiej sytuacji warto skorzystać z usług doświadczonego prawnika, który pomoże w dokonaniu sprawiedliwego podziału majątku i zapewni ochronę praw i interesów każdego z małżonków. Dzięki sprawnemu prawnikowi wszystko przebiegnie szybko i sprawnie, a obie strony będą zadowolone z wyniku działań.