Agresywny mężczyzna kłoci się ze swoją partnerką
Dom i Rodzina

Odpowiedzialność karna za przemoc domową

Przemoc w rodzinie to niestety powszechne zjawisko, które może mieć różną postać. Oprócz agresji fizycznej są to także wyzwiska, wszczynanie awantur oraz ograniczanie kontaktu z otoczeniem. W polskim kodeksie karnym przemoc domowa jest klasyfikowana jako przestępstwo znęcania się nad rodziną i została określona w art. 207. Kancelaria prawna pomaga wszystkim osobom, które doświadczają agresji ze strony najbliższych. Jaka odpowiedzialność grozi sprawcy w tym przypadku?

Przemoc domowa – co mówi polski kodeks karny?

Zgodnie z art. 207 Kodeksu karnego, osoby znęcające się fizycznie lub psychicznie nad bliskimi lub osobami pozostającymi z nimi w stałym lub przemijającym stosunku zależności podlegają karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeśli znęcanie dotyczy osób nieletnich, nieporadnych ze względu na stan psychiczny lub fizyczny, kara pozbawienia wolności może trwać od 8 miesięcy do 8 lat. W przypadku czynów ze szczególnym okrucieństwem, sprawcy grozi pozbawienie wolności od roku do 10 lat. Z kolei w sytuacji, gdy poszkodowany w wyniku przemocy targnie się na własne życie, sprawcy grozi kara od 2 lat do 12 lat.

Kancelaria prawna pomaga osobom, które są ofiarami przemocy domowej, jednak samo przestępstwo jest ścigane z urzędu. Oznacza to, że organy ścigania muszą wszcząć postępowanie jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie przestępstwa. W takim przypadku skarga ofiary nie musi wpłynąć.

Co jeszcze należy wiedzieć na temat przemocy domowej?

Oprócz kary pozbawienia wolności, sąd niejednokrotnie orzeka zakaz zbliżania się sprawcy do ofiar. Na mocy wyroku lub postanowienia sądu istnieje także możliwość eksmisji sprawcy z mieszkania. Osoby, które zostały obciążone zakazem zbliżania nie mogą przebywać w określonych miejscach i środowiskach, kontaktować się ze wskazanymi osobami oraz opuszczać danego miejsca pobytu bez zgody sądu. W niektórych przypadkach zakaz jest połączony z koniecznością zgłaszania się do policji lub innego organu co pewien czas.