Poukłądane monety leżą na stole
Rozwój

Obligacje indeksowane inflacją – co warto o nich wiedzieć?

Osoby, które posiadają nadwyżkę pieniędzy, zastanawiają się jak w obecnej sytuacji uchronić je przed rekordowo wysoką inflacją. W maju poziom inflacji wyniósł aż 13,9 proc. Niestety nie ma obecnie, żadnej lokaty bankowej, która przewyższa ten poziom. Jest jednak rządowy instrument inwestycyjny, który pozwala uchronić kapitał. To obligacje indeksowane inflacją.

Lokując pieniądze w bankach, co najwyżej inwestorzy ograniczają straty. Spośród inwestycji o mniejszym ryzyku, w niepewnych realiach warte uwagi są obligacje, ale nie wszystkie.

Czym są obligacje?

Obligacje skarbowe są papierami wartościowymi sprzedawanymi przez Ministra Finansów reprezentującego Skarb Państwa. Rząd pożycza od nabywcy obligacji określoną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić wraz z należnymi odsetkami w określonym czasie. Skarb Państwa, jako dłużnik jest gwarantem wykupu obligacji od nabywców i wypłacenia należnych odsetek. Za zobowiązania, odpowiada całym majątkiem, co oznacza, że inwestycji może zagrozić jedynie upadek państwa. Jest to mało realne, dlatego obligacje skarbowe można traktować jako najbezpieczniejszą formę oszczędzania, ze wszystkich, jakie są dostępne.

Obligacje są sprzedawane na różnych warunkach. W ofercie Ministerstwa Finansów znajdziemy te z krótkim okresem wykupu, jak i długim. Różni je również oprocentowanie – w ofercie są obligacje stałoprocentowe, zmiennoprocentowe i indeksowane inflacją. To właśnie te ostatnie, w obecnych czasach zasługują na szczególną uwagę.

Obligacje indeksowane inflacją

Ich oprocentowanie jest zależne od wysokości inflacji. W praktyce to oznacza, że  niezależnie od spadku wartości złotego oszczędności zachowają swoją zdolność nabywczą. Inwestorzy mogą obecnie (czerwiec 2022) wybrać obligacje indeksowane inflacją: czteroletnie, dziesięcioletnie oraz sześcioletnie i dwunastoletnie obligacje rodzinne – dostępne tylko dla beneficjentów programu 500 plus. Wymienione obligacje różni oferowane oprocentowanie.

Obligacje można kupić w każdej chwili – każdego miesiąca pojawia się nowa oferta uwzględniająca aktualną wysokość stóp procentowych. Cena sprzedaży jest stała i dla każdej obligacji skarbowej wynosi 100 zł.  Można je kupić we wszystkich oddziałach PKO Banku Polskiego, w Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BP lub za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej www.obligacjeskarbowe.pl

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie należy jej traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 328), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.). Caspar TFI oraz Caspar Asset Management SA informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.