Deratyzacja szczurów.
Dom i Rodzina

Na czym polega deratyzacja?

Deratyzacja to nic innego, jak tępienie szkodliwych gryzoni, takich jak szczury, myszy, karaluchy. Deratyzację wykonuje się przy użyciu specjalnych środków chemicznych i biologicznych.

Istnieje także wiele innych metod, takich jak np. zastawianie pułapek na szkodniki. Metody te są mniej lub bardziej skuteczne, w zależności od sytuacji. Proces deratyzacji, ze względu na wykorzystywane silne środki chemiczne, jest dość niebezpieczny i powinien być wykonywany przez wykwalifikowaną i doświadczoną osobę z zastosowaniem szeregu środków ostrożności. W przypadku niewłaściwego obchodzenia się z detergentami można spowodować nieodwracalne szkody dla zdrowia, a nawet życia ludzi oraz zwierząt.

Deratyzacja a dezynsekcja

Deratyzacja, jak już zostało wyjaśnione na samym początku, to niszczenie gryzoni. Proces ten obejmuje zespół metod oraz środków sanitarno-epidemiologicznych wykorzystywanych do czyszczenia różnego rodzaju pomieszczeń – mieszkalnych, rolniczych, przemysłowych, magazynowych, także tych użyteczności publicznej itp. Celem deratyzacji jest nie tylko tępienie gryzoni, ale także zapobieganie ich późniejszemu pojawieniu się i rozmnażaniu. Z kolei dezynsekcja to niszczenie szkodników, takich jak karaluchy, pluskwy, chrząszcze, pluskwy itp. Takich owadów, które mogą być nosicielami niebezpiecznych chorób, np. boreliozy w przypadku kleszczy.

W jaki sposób zwalcza się gryzonie?

Przeprowadzanie zwalczania szkodników wcale nie jest takie proste. Jeśli trzeba zwalczyć gryzonie na większą skalę, dobrym rozwiązaniem będzie powierzenie tego zadania profesjonalnej firmie, świadczącej usługi właśnie w zakresie deratyzacji. Tego typu firmy mają nie tylko przeszkolonych pracowników, ale także dysponują odpowiednimi narzędziami, sprzętem i preparatami.

Czy deratyzacja wykonana jednorazowo jest skuteczna? Okazuje się, że nie. Zabieg ten powinien być wykonywany regularnie, co kilka tygodni, w zależności od tego, z jakim gryzoniem ma się do czynienia. W przypadku szczurów deratyzacja powinna być przeprowadzana co 5 tygodni. Dlaczego? Powód jest prosty – szczury bardzo szybko się rozmnażają. W związku z tym nie można doprowadzić do tego, by w tak krótkim czasie ich liczba się powiększyła.