wózek widłowy przy pulkach z paczkami
Technologia

Kursy na wózki widłowe – do czego uprawnia odbycie kursu i egzamin?

Wózek jezdniowy podnośnikowy – potocznie nazywany widlakiem, mylony jest przez ludzi z innymi urządzeniami. Jest cała gama wszelkiego rodzaju wózków, od prowadzonych unoszących, po wózki jezdniowe podnośnikowe ze zmiennym wysięgiem, mimo wielu różnic, wrzucane są do tego samego worka. Każdy z nich może mieć różne zabezpieczenia, czy sposoby prowadzenia, obsługi, dlatego istotne jest odpowiednie przeszkolenie kursanta zanim wpuścimy taką osobę na fotel operatora.

Wózek jezdniowy podnośnikowy – potocznie nazywany widlakiem, mylony jest przez ludzi z innymi urządzeniami. Jest cała gama wszelkiego rodzaju wózków, od prowadzonych unoszących, po wózki jezdniowe podnośnikowe ze zmiennym wysięgiem, mimo wielu różnic, wrzucane są do tego samego worka. Każdy z nich może mieć różne zabezpieczenia, czy sposoby prowadzenia, obsługi, dlatego istotne jest odpowiednie przeszkolenie kursanta zanim wpuścimy taką osobę na fotel operatora.

Dlaczego trzeba odbyć kurs i zdać egzamin by móc operować wózkiem widłowym?

Odbycie kursu przed przystąpieniem do egzaminu czy pracy jest bardzo istotne, ponieważ poruszane są na nim tematy istotne do zdania egzaminu i bezpiecznej pracy. Wiele osób przychodzi na szkolenie z myślą, że wózek obsługuje się prawie tak samo jak auto, bo jest kierownica pedały hamulce. Niestety tak nie jest i nawet jeśli ktoś nauczy obsługiwać się jeden wózek, to wcale nie znaczy, że kiedy wejdzie na wózek innego typu, to automatycznie będzie potrafił nim jeździć. Jest również wiele zagrożeń, które czyhają na operatorów chociażby w postaci ludzi nieustannie przeszkadzających operatorom, nieodpowiednie odkładanie ładunków na wysokie regały, czy chociażby przewożenie ładunków w niewłaściwy sposób.

Jakie formalności należy spełnić, aby zdać egzamin UDT?

Jeżeli zdecydujemy się już na kurs, pamiętać należy o tym, że aby podejść do egzaminu trzeba być osobą pełnoletnią, przejść kurs i posiadać brak przeciwwskazań do operowania wózkiem.

Wyróżniamy 2 kategorie uprawnień na wózki:
– wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych (wózków ze zmiennym wysięgiem i wózków z osobą podnoszoną wraz z ładunkiem),
– wózki jezdniowe podnośnikowe oraz wózki ze zmiennym wysięgiem i wózki z osobą podnoszoną wraz z ładunkiem).

Na wniosku o egzamin należy wybrać jedną z wcześniej wymienionych grup. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Teoria to nic innego jak egzamin w formie pisemnej, który składa się z 15 pytań w formie abcd. Można zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. Na rozwiązanie testu mamy około 40 min. Cała baza pytań i odpowiedzi, z której wylosowane zostanie 15 pytań znajduje się na stronie oszomega.pl w zakładce pytania egzaminacyjne. Po zakończeniu egzaminu teoretycznego oddajemy test inspektorowi, który na miejscu przy nas go sprawdza. Jeżeli usłyszymy, że wynik egzaminu jest pozytywny, możemy przystąpić do egzamin praktycznego. Natomiast jeżeli nie zdamy egzaminu, w celu ponownego podejścia, należy wypełnić kolejny wniosek i uiścić kolejną opłatę egzaminacyjną.

Na egzaminie praktycznym inspektor UDT może od nas wymagać abyśmy sprawdzili przy nim dokumentację urządzenia, jego stan techniczny, wykonać np. sprawdzenie poprawności działania hamulców, zaworów hydraulicznych układu kierowniczego, hydraulicznego, zabezpieczeń elektrycznych. Sprawdzane będą również umiejętności obsługi urządzenia, ćwiczenia takie jak slalom, ósemka, przewożenie palety z miejsca na miejsce, czy bezpieczne odłożenie wózka po zakończeniu pracy, czyli tzw. pozycja bezpieczna. Po wykonaniu ćwiczeń, o które nas poprosi inspektor, usłyszymy wynik egzaminu, jeśli zdamy, należy już tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać na certyfikat, który trafi w nasze ręce w okresie 3-4 tygodni.

Co czego uprawnia kurs operatora wózka widłowego?

Uzyskanie certyfikatu uprawnia operatora do obsługi urządzeń, o które wnioskował. Ważne jest w tym zdaniu słowo „obsługi”, a więc należy pamiętać, że operator nie wykonuje żadnych napraw, nie usuwa usterek czy nieprawidłowości w działaniu wózka. Jest uprawniony tylko i wyłącznie do jego bezpiecznej eksploatacji.