Organizowanie wydarzenia w Krakowskim Biurze Festiwalowym
Kultura

KBF – Krakowskie Biuro Festiwalowe, czyli organizator wydarzeń wszelkiego rodzaju

Organizacja wydarzeń kulturalnych to duże wyzwanie, wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia w tym obszarze. Dlatego zajmują się tym zwykle wyspecjalizowane instytucje. W Krakowie jest to przede wszystkim KBF. Postanowiliśmy przybliżyć nieco profil działalności tej instytucji. Przyglądamy się obszarom jej zainteresowań i historii.

Czym jest KBF?

Skrót KBF jest dziś doskonale rozpoznawalny zarówno w Krakowie, jak i w całej Polsce, a częściowo również poza jej granicami. Mowa o Krakowskim Biurze Festiwalowym, czyli instytucji publicznej zajmującej się organizacją wydarzeń kulturalnych – i nie tylko! Głównym obszarem działalności Biura jest organizacja festiwali, jednak w rzeczywistości oferta jest o wiele szersza. Otóż Krakowskie Biuro Festiwalowe organizuje zarówno wielkie wydarzenia dla setek tysięcy ludzi, jak i kameralne spotkania w niewielkich salach kinowych czy innych podobnych miejscach. Instytucja precyzuje zakres swoich działań poprzez wskazanie 8 obszarów, w których jest obecna. Są to:

  • muzyka,
  • film,
  • sztuka wizualna,
  • literatura,
  • turystyka,
  • inicjatywy lokalne,
  • edukacja,
  • biznes.

Jak widać, Krakowskie Biuro Festiwalowe to nie tylko wydarzenia czysto kulturalne. To również organizacja eventów z obszaru edukacji i biznesu dla bardzo zróżnicowanych odbiorców. Instytucja służy mieszkańcom Krakowa oraz turystom. Jednym z celów Krakowskiego Biura Festiwalowego jest docieranie do jak największej liczby osób.

Oficjalne rozwinięcie skrótu KBF to Krakowskie Biuro Festiwalowe. W rzeczywistości jednak instytucja rzadko posługuje się pełną nazwą, częściej wykorzystując łatwiejszy do zapamiętania skrót. Poza tym, jak wskazują twórcy, istnieje również drugie rozwinięcie skrótu, a mianowicie – kultura, biznes, festiwale.

Panorama Krakowa

Historia Krakowskiego Biura Festiwalowego

Warto przybliżyć pokrótce historię Krakowskiego Biura Festiwalowego. Dzisiaj instytucja ma mocną pozycję na rynku i jest szanowana w całym kraju. Wynika to z licznych sukcesów i wielokrotnego udowadniania wysokich umiejętności w zakresie organizacji wydarzeń. Nie bez znaczenia jest też doświadczenie, zbierane przez KBF już od 1997 roku. Wtedy powstało Biuro Festiwalowe Kraków 2000, jako gminna instytucja kultury o stosunkowo niewielkim zasięgu działania. Powołanie instytucji było podyktowane koniecznością przygotowania miasta Kraków do pełnienia zaszczytnej funkcji Europejskiej Stolicy Kultury. Tytuł taki przyznano stolicy Małopolski w 1995 roku, na rok 2000.

W ramach przygotowań Biuro Festiwalowe Kraków zorganizowało dziesiątki wydarzeń, w tym eventy na bardzo dużą skalę. Rok 2000 okazał się sukcesem między innymi za sprawą pracy specjalistów z Biura. W efekcie postanowiono kontynuować działalność Biura Festiwalowego Kraków. W 2005 roku zmieniono nazwę i tak właśnie powstało Krakowskie Biuro Festiwalowe, w skrócie – KBF. Od tamtego czasu instytucja regularnie realizuje projekty z różnych obszarów, o których wspomnieliśmy powyżej. Portfolio instytucji jest bardzo bogate, a zakres działań stale się poszerza.