Szukanie informacji na temat nowych zasad rozliczania podatku
Biznes

Jak zmieni się rozliczenie podatku w 2023 roku?

Z pewnością PIT-y z nami zostaną, choć w efekcie „Nowego Ładu” zmieniają się nieco zasady, dochodzą ulgi, trzeba będzie baczną uwagę zwrócić na terminy. Warto więc pamiętać o tym, że przyszły rok w tej materii wymaga  od wszystkich czujności. Sam podatek dochodowy jest niezmiennie obowiązujący dla wszystkich, którzy uzyskali dochody podlegające opodatkowaniu. Poza tym warto skorzystać z dostępnych programów online, ponieważ one obejmują zmiany w przepisach, minimalizują ryzyko błędów obliczeniowych, a także znacznie ułatwia wypełnienie deklaracji i przesłanie jej do właściwego urzędu skarbowego.

Do kiedy rozliczyć PIT za 2022?

Rozliczanie podatku

Samo za pomocą pit rozliczenie 2023 wymaga wybrania odpowiedniego formularza. To w pewien sposób określa źródło dochodów i daje konkretne możliwości. Deklaracja podatkowa, która jest składana do odpowiedniego urzędu skarbowego, jest więc uzależniona przede wszystkim od rodzaju opodatkowania i typu osiąganych dochodów. Podatnicy coraz częściej sięgają po programy online oraz udostępnione przez Ministerstwo Finansów strony, a tym samym spada ilość wypełnianych tradycyjnie druków. Sam kreator znacznie ułatwia wybór odpowiedniego formularza, a tym samym też sprawia, że wypełnienie deklaracji jest intuicyjne szybki i bezpieczne, a także da się odliczyć przysługujące podatnikowi ulgi.

Pomimo wprowadzonych w 2002 roku zmian w ordynacji podatkowej większość formularzy pozostała bez zmian, więc podatnicy nie powinni mieć problemów z wyborem odpowiedniej deklaracji. Czujność powinni zachować jedynie ci, którzy zmienili formę opodatkowania. Poza tym pit rozliczenie 2023 będzie związane z innymi terminami, a te będą zależne od rodzaju składanej deklaracji. Za sprawą nowych przepisów podatnicy rozliczający się deklaracją PIT-28 oraz pit 16A też będą mieć czas na rozliczenie do 2 maja 2023 jak ci, którzy składają PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38.

Warto oczywiście pamiętać o tym, że przepisy Polskiego Ładu wprowadziły nową wysokość podatku. Z 17% został on obniżony do 12% przy zarobkach do 120 000 zł, a po przekroczeniu tej kwoty nalicza się podatek w wysokości 10 800 zł plus 32% nadwyżki. Poza tym wysokość podatku będzie zależna od formy opodatkowania. Najczęściej osoby zatrudnione oraz przedsiębiorcy wybierają korzystną skalę podatkową. Ci drudzy mogą również zdecydować się na podatek liniowy z ujednoliconą stawką 19% oraz kartę podatkową czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Zmiany w rozliczeniach za 2022

Rozliczanie podatku

W Polskim Ładzie po 1 lipca 2022 pojawiły się możliwości modyfikacji form wskazywanych w pit rozliczenie 2023. Według nowych zasad bez wyliczenia podatku hipotetycznego przedsiębiorcy z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo mogą przejść na skalę podatkową, a w efekcie terminowo złożyć PIT-36. Można również zmienić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych na zasady ogólne za cały rok lub też za okres od lipca 2022. W tym wypadku wiosną należy złożyć dwie deklaracje – PIT- 28 oraz PIT-36. Dość dużą rewolucją jest natomiast to, że składki zdrowotne zapłacone w 2022 po 1 lipca ponownie wpływają na ostateczną wysokość podatku. Są jednak odliczane od dochodu, a nie jednak nie jak do tej pory od podatku. Tym samym sam dodatni efekt będzie znacznie mniejszy. Rządzący również wprowadzili limit. Nie można odliczyć więcej niż 8.700 zł rocznie przy opodatkowaniu liniowym lub w przypadku ryczałtowców więcej niż 50% poniesionego wydatku. Od 1 lipca została również przywrócona możliwość skorzystania z ulgi dla samotnych rodziców lub z rozliczenia podatkowego jako samotny rodzic.