Badanie geologiczne pod budowę
Dom i Rodzina

Jak wyglądają badania geologiczne pod budowę?

Jeszcze przed wbiciem symbolicznej, pierwszej łopaty w ziemię swojej działki pod budowę, warto poznać co tak naprawdę znajduje się pod naszymi stopami. Wiedza o warunkach geologicznych to nie tylko ciekawostka, ale przede wszystkich solidna podstawa do prac projektowych i konstrukcyjnych. Badania geologiczne eliminują ryzyko złego posadowienia oraz wykonania budowy, która będzie nieprzystosowana do parametrów fizyko-chemicznych gruntu. Z jakich etapów składają się badania geotechniczne? Zapraszamy do lektury!

Badania geologiczne gruntu – oznaka rozsądku inwestora czy jego widzimisię?

Na początek warto wspólnie przeanalizować, co zyskujemy, decydując się na badania geologiczne. W praktyce, gdy na naszej działce pojawia się geolog, mamy pewność, że wszystkie prowadzone prace projektowe i konstrukcyjne uwzględniają charakterystykę gruntu. O ile w trakcie realizacji budowy wiele tych parametrów mechanicznych gruntu nie będzie widoczna (choć nie zawsze), to następstwa ich zignorowania mogą być opłakane. Bez badania gruntu, źle wybudowany dom może osiadać, ściany, sufity i fundamenty mogą pękać, a w najgorszym przypadku stateczność całej budowli może zostać zachwiana. Do najczęstszych problemów należy okresowe zalewanie piwnic, wynikające z tego, że w nie bez badań geologicznych niemożliwe było właściwe oszacowanie zwierciadła wód podpowierzchniowych.

Do częstych błędów należy twierdzenie, że nasza działka jest taka sama, jak działka sąsiada. Niestety, profile gruntowe mogą różnić się znacząco na długości nawet kilku metrów, a co dopiero kilkuset. Trudno zatem gadania gruntu nazwać czyimś widzimisię, to raczej oznaka rozsądku i świadomości inwestora co do ewentualnych następstw.

Badania geologiczne gruntu – jak przebiegają?

Geolog, który będzie odpowiedzialny za kompleksowe badania gruntu (np. www.interra-geologia.pl), musi się do nich odpowiednio przygotować. Najpierw opracowywane są mapki terenu wraz z punktami pomiarowymi oraz zbierane wszelkie dane co do tego terenu, w tym dane archiwalne. Odpowiednie przygotowanie geologa do pracy to już połowa sukcesu! Badania geologiczne zaczynają się więc w biurze i w burze się kończą. Zanim jednak powstanie opracowanie geotechniczne, trzeba trochę ubrudzić sobie ręce…

Czas na terenowe badanie gruntu. Na działce odbywają się przygotowania i domiary. Następnie, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu dokonywane są sondowania, pomiary poziomu wód gruntowych i pobór próbek do badań laboratoryjnych. Wszystkie prowadzone prace nadzoruje geolog z uprawnieniami. Wiercenia geologiczne oraz wszystkie pozostałe prace obywają się pod jego ścisłym nadzorem. Ich ilość oraz lokalizacja zależą tak od uwarunkowań gruntu, jak i od planowanego projektu domu jednorodzinnego.

Część próbek, zebrana według norm w profilu gruntowym, trafia do laboratorium, gdzie określane są parametry gruntu. To bardzo ważna część całego procesu – badania geotechniczne w terenie nie dają możliwości precyzyjnego określenia właściwości gruntu, takich jak rodzaj, spoistość, wilgotność itp. Dopiero komplet parametrów fizyko-chemicznych i mechanicznych gruntu wraz z wynikami pomiarów terenowych stanowią odpowiedni materiał do opracowania.

Badania geologiczne gruntu kończą się profesjonalnym opracowaniem geologicznym. Dokumentacja geologiczna stanowi odpowiednią podstawę do dalszych prac projektantów i konstruktorów, zaś dla inwestora jest solidną bazą do prowadzenia efektywnych prac budowlanych. W zależności od tego, jak wypadną badania geologiczne, do rąk zamawiającego trafia opinia geotechniczna lub dokumentacja badań podłoża gruntowego. W przypadku złożonych uwarunkowań geotechnicznych, opracowanie ma formę dokumentacji geotechniczno-inżynierskiej.