Ustawione meble w klasie w szkole
Nauka

Jak ułożenie mebli w klasie może wpłynąć na jakość lekcji?

Umiejętności i wiedza nauczyciela są kluczowe, jeśli chodzi o jakość edukacji w trakcie lekcji. Niemniej jednak, warto zwrócić również uwagę na kwestię znacznie mniej ważną, a mimo wszystko istotną, jaką jest ustawienia mebli w klasie. Sam układ może mieć bowiem znaczący wpływ na interakcje między uczniami i nauczycielem, a tym samym na jakość lekcji.

System edukacji oparty na wzorcach z XIX wieku wyczerpał swoje możliwości, ale w Polsce wciąż jest często modelem obowiązującym. Skutkuje to tym, że szkoła nie wykorzystuje swoich możliwości w prawidłowym kształceniu uczniów. Jednym z czynników, który się do tego przyczynia, jest ustawienie ławek w rzędach. Od najmłodszych lat uczniowie obserwują plecy swoich rówieśników oraz nauczyciela, który jest odseparowany, starając się przekazać wiedzę przy tablicy.

Warto rozważyć zmianę tego schematu i zastanowić się nad innym układem mebli w klasie. Jednym z ciekawych rozwiązań jest tzw. podkówka. W tym wariancie uczniowie siedzą w łuku, skierowani twarzą do siebie, dzięki czemu czują się bardziej zintegrowani. Taki układ sprawia, że przestrzeń klasy staje się bardziej otwarta i przyjazna, a nauczyciel, choć pozostaje przy swoim biurku i tablicy, skraca dystans.

Kształt koła

Podobnym rozwiązaniem jest układ w kształcie koła. Różnicą powinna być w tym przypadku metodyka, czyli rezygnacja z tradycyjnej tablicy lub wprowadzenie zasad, zgodnie z którymi przestrzeń ta będzie przeznaczona zarówno dla nauczyciela jak i dla uczniów. Koło jest szczególnie dobrym wyborem podczas prowadzenie dyskusji, ponieważ zapewnia otwartość i daje wszystkim szerokie pole do popisu.

Jeśli zajęcia wymagają pracy w grupach, warto rozważyć ustawienie ławek w kilka wysp, co ułatwi uczniom komunikację i współpracę.

Choć tradycyjny układ sali lekcyjnej nie musi być od razu całkowicie odrzucony (może się dobrze sprawdzić chociażby podczas wykładów, kiedy każdy z uczniów musi skupić się na swojej pracy), to warto częściej korzystać z alternatywnych układów ławek, które będą lepiej odpowiadać potrzebom współczesnej edukacji.

Artykuł powstał dzięki współpracy z producentem mebli szkolnych i przedszkolnych – firmą Supellex.