Dania i możliwości studiowania w tym kraju
Nauka Rozwój

Jak dostać się na studia w Danii?

Jeśli chcesz studiować na uniwersytecie, który nie znajduje się dalej niż 50 km od morza, w kraju ze wspaniałymi lasami i jeziorami, Dania jest miejscem dla Ciebie.

Sprawdź – Jak dostać się na studia w Danii?

Dania, oprócz całego swojego naturalnego piękna, jest domem dla kilku historycznych miast, w tym Kopenhagi, Aarhus i Esbjerg, co czyni ją idealnym miejscem do studiowania. W poniższym artykule powiemy jak wygląda studiowanie w Danii, jak przebiega rekrutacja i czy możliwe są bezpłatne studia.

Po podjęciu decyzji o studiowaniu w Danii nadszedł czas, aby wybrać uniwersytet i kierunek. Pięć uniwersytetów w Danii znajduje się w pierwszej 400 w rankingu QS World University Rankings 2021, a Uniwersytet w Kopenhadze zajmuje pierwsze miejsce, zajmując 76. miejsce.

Inne wyróżnione uczelnie w Danii to:

 • Technical University of Denmark (103 miejsce),
 • Aarhus University (147 miejsce), Aalborg University (łącznie 305 miejsce),
 • University of Southern Denmark (SDU, wspólne 353 miejsce).

Studia w Danii: Warunki przyjęcia

Przed złożeniem wniosku na studia w Danii musisz sprawdzić, czy Twoje kwalifikacje są uznawane przez wybraną uczelnię.

Aby dostać się na duński uniwersytet, muszą odpowiadać duńskiemu świadectwu ukończenia szkoły średniej. Jednak w przypadku niektórych programów licencjackich odpowiednie kwalifikacje zawodowe mogą być wystarczające.

Możesz dowiedzieć się, jakie są Twoje kwalifikacje średnie w duńskim systemie, korzystając ze strony internetowej prowadzonej przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Witryna Study in Denmark zawiera również przydatne informacje na temat zasad rekrutacji.

Niektóre kierunki, na przykład medyczne, mogą wymagać dodatkowych warunków przyjęcia. Mogą to być określone przedmioty zdane z określoną oceną, zdany test wstępny, rozmowa kwalifikacyjna lub dyplom, który został zdany z minimalnym GPA. Szczegółowe wymagania dotyczące kierunku znajdziesz na stronie internetowej uczelni.

Jeśli nie spełniasz wymagań, możesz wziąć udział w kursie uzupełniającym, dzięki któremu będziesz kwalifikować się do przyjęcia. Ten kurs nie zwiększy jednak Twojego wyniku GPA.

Umiejętności językowe a rekrutacja i studia w Danii

Testy z języka angielskiego

Wielu kandydatów spoza Danii stara się o przyjęcie na programy anglojęzyczne. Aby studiować w języku angielskim, musisz przedstawić dowód jego znajomości odpowiadający poziomowi B w Danii. Uniwersytety zazwyczaj podają dokładne wyniki, których wymagają, na swoich stronach internetowych.

Testy z języka duńskiego

Jeśli starasz się o przyjęcie na kierunek prowadzony po duńsku, będziesz musiał zdać test, aby udowodnić poziom znajomości języka. Możesz zdać „Duński jako język obcy” („Studieprøven i dansk som andetsprog”) lub „Duński egzamin 2” („Danskprøve 2”). Niektóre programy mogą wymagać zdania „Duńskiego testu 3” („Danskprøve 3”).

Jeśli jesteś studentem z jednego z krajów skandynawskich, nie będziesz musiał zdać testu z języka duńskiego, jeśli uczyłeś się duńskiego, norweskiego lub szwedzkiego w ramach wymagań wstępnych.

Bezpłatne studia w Danii – czy to możliwe?

Młoda kobieta, która podjęła studia w Danii
Źródło: Pexels.com

Wielu zastanawia się, czy istnieje opcja bezpłatnych studiów w Danii. Szkolnictwo wyższe w Danii jest bezpłatne zarówno na studiach licencjackich, jak i podyplomowych, ale tylko dla studentów z terenów Unii Europejskiej i EOG.

Jeśli jesteś spoza tych okręgów, będziesz zobowiązany do uiszczenia czesnego na duńskich uniwersytetach. To średnio 8 000-21 000 USD rocznie.

Podania na studia w Danii

Podania o przyjęcie na studia w Danii należy składać za pośrednictwem krajowej witryny rekrutacyjnej www.optagelse.dk.

Tam będziesz aplikować na uniwersytety i załączać odpowiednie dokumenty wymagane przez uczelnię.

Podpis

Aby złożyć wniosek na studia w Danii, potrzebujesz podpisu i potwierdzenia swojego identyfikatora dla każdego z kierunków, na które aplikujesz.

Jeśli jesteś obywatelem Danii lub posiadasz pozwolenie na pobyt, odbywa się to za pomocą podpisu elektronicznego NemID, narzędzia identyfikacji cyfrowej, które zostało wcześniej wydane.

Jeśli jesteś studentem zagranicznym, będziesz musiał wydrukować stronę podpisu z optagelse.dk, podpisać ją i wysłać do uniwersytetów, na które aplikujesz. Strona będzie zawierać identyfikator aplikacji, którego uczelnie używają do pobrania jej.

Inne dokumenty dotyczące rekrutacji na studia I stopnia i studia magisterskie

Będziesz musiał załączyć dyplom ukończenia szkoły średniej w sekcji „załączniki” wniosku. Możesz również zostać poproszony o dołączenie osobistego eseju, ale zależy to od kierunku i instytucji. W przypadku aplikacji na studia magisterskie będzie trzeba załączyć dyplom studiów I stopnia.

Podania i odpowiedzi na nie

Możesz ubiegać się o maksymalnie osiem miejsc na uczelniach. Musisz uporządkować je według priorytetów, a każdy wniosek musi mieć przesłany podpis. Możesz zmieniać priorytety uczelni do 5 lipca.

28 lipca otrzymasz pojedynczą odpowiedź w formie listu. Jeśli będzie pozytywna, może dotyczyć na dowolny uniwersytet z listy, jeżeli będzie negatywna, oznacza to, że każdy z wniosków został odrzucony. Musisz odpowiedzieć na to pismo do początku sierpnia.

Ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli jesteś obywatelem UE/EOG lub Szwajcarii i przebywasz w Danii krócej niż trzy miesiące, możesz skorzystać z europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ), aby uzyskać dostęp do usług opieki zdrowotnej.

Jeśli jesteś obywatelem UE/EOG lub Szwajcarii i planujesz pozostać w Danii dłużej niż trzy miesiące, musisz zarejestrować się w Systemie Rejestracji Ludności. Aby to zrobić, potrzebujesz dokumentu S1 lub ważnej karty EKUZ wydanej przez Twoje ustawowe ubezpieczenie zdrowotne.

Studenci zagraniczni będą musieli wykupić ubezpieczenie podróżne na czas studiów w Danii. Jednak wszyscy nierezydenci przebywający w kraju mają prawo do bezpłatnej opieki szpitalnej w nagłych wypadkach w razie wypadku, porodu, groźnej choroby lub nagłego nasilenia się przewlekłego schorzenia, zgodnie z duńską ustawą o zdrowiu.

Wiza a studia w Danii

Jeśli pochodzisz z UE/EOG lub Szwajcarii, możesz studiować, pracować i mieszkać w Danii do trzech miesięcy bez dokumentów. Następnie musisz uzyskać duński numer ewidencyjny osoby fizycznej.

Aby uzyskać zezwolenie na pobyt, będziesz potrzebować:

 • List akceptacyjny z Twojej uczelni.
 • Potwierdzenie znajomości języka.
 • Dowód, że masz środki finansowe na utrzymanie (zwykle około 1000 EUR miesięcznie).
 • Dowód wykupienia ubezpieczenia podróżnego.
 • Ważny paszport.
 • Zdjęcie paszportowe.

Zakwaterowanie na studia w Danii

Po otrzymaniu wizy musisz zorganizować sobie zakwaterowanie. Większość studentów w Danii mieszka w domach studenckich poza kampusem, które zazwyczaj kosztują około 240-460 euro miesięcznie. Sprawdź witrynę internetową swojej uczelni, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

Możesz także zdecydować się na zamieszkanie w kwaterach prywatnych. Zwykle jest to droższe, chociaż zależy od wielkości, lokalizacji i liczby osób, z którymi się dzielisz. Jednopokojowe mieszkanie w centrum Kopenhagi kosztuje średnio około 1333 euro.

Rekrutacja na studia w Danii

Tuż przed rozpoczęciem studiów w Danii musisz zapisać się na swoją uczelnię. Odbywa się to w trybie online, a tuż przed rozpoczęciem pracy uczelnia wyśle informacje o tym, jak to zrobić.

Źródła:

 • https://www.topuniversities.com/,
 • https://studyindenmark.dk/,
 • https://www.mastersportal.com/articles/342/study-in-denmark-tuition-fees-and-living-costs.html.