Umyta jasna elewacja na domu jednorodzinnym
Dom i Rodzina

Jak często należy czyścić elewacje budynków?

Czyszczenie elewacji jest ważnym elementem dbania o estetykę budynku oraz jego trwałość. Elewacje narażone są na wiele czynników zewnętrznych, takich jak zanieczyszczenia atmosferyczne, pył, kurz, wiatr, deszcz czy śnieg, które z czasem powodują osadzanie się zanieczyszczeń. Tym samym mycie elewacji jest konieczne. Jednak jak często je przeprowadzać?

Częstotliwość mycia elewacji zależna od lokalizacji obiektu

Wymagana częstotliwość czyszczenia elewacji zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj powierzchni elewacji, lokalizacja budynku, warunki atmosferyczne oraz stopień zanieczyszczenia. Zwykle zaleca się mycie elewacji co 2-5 lat. Jednakże w przypadku budynków znajdujących się w zanieczyszczonych, miejskich środowiskach lub narażonych na silne wpływy atmosferyczne, może być konieczne częstsze czyszczenie tej części obiektu.

Szczególne okoliczności

Jeśli na elewacji budynku pojawią się plamy, zaciekłe zabrudzenia czy osady, należy je usunąć jak najszybciej, aby uniknąć dalszego osadzania się brudu na powierzchni. W przypadku elewacji wykonanych z materiałów łatwo poddających się zanieczyszczeniom, takich jak drewno czy cegła, zaleca się stosowanie specjalistycznych preparatów, które pozwolą na dokładne i skuteczne usunięcie zanieczyszczeń bez uszkadzania powierzchni.

Mycie elewacji to nie wszystko

Nie ma wątpliwości, że mycie elewacji jest bardzo istotne. Niemniej ważne jest również zwrócenie uwagi na poszczególne elementy elewacji, takie jak okna, rynny czy ościeżnice, które również wymagają regularnego czyszczenia. Zaleca się czyszczenie tych elementów co najmniej raz w roku, aby uniknąć powstawania zatorów w rynnach czy blokowania otworów okiennych.

O tym, jak często powinno się czyścić elewację, decyduje wiele czynników, takich jak rodzaj powierzchni elewacji, lokalizacja budynku, warunki atmosferyczne oraz stopień zanieczyszczenia. Zwykle zaleca się czyszczenie elewacji co 2-5 lat, jednak czasami warto zdecydować się na częstsze mycie. Ważne jest również regularne czyszczenie innych elementów konstrukcji obiektu, takich jak okna, rynny czy ościeżnice.