Kobieta wypełnia swój PIT-39 siedząc przy biurku
Biznes

Do czego służy PIT-39?

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, są zobowiązani do wykazania na odpowiednich formularzach PIT, wszystkich swoich przychodów osiąganych w ciągu roku podatkowego, niezależnie od tego, czy pozyskiwali fundusze w ramach działalności gospodarczej, umowy o pracę, czy zbycia nieruchomości bądź praw majątkowych. W tym ostatnim przypadku, zobligowani są do złożenia deklaracji PIT-39, którą rozlicza się w związku z przychodem z tytułu zbycia nieruchomości. Do czego dokładnie służy PIT-39? Podpowiadamy.

Czym jest PIT-39?

PIT-39 to formularz zeznania rocznego przeznaczony dla podatników, którzy w danym roku podatkowym uzyskali przychód wymieniony w art. 10 ust. 1 Ustawy o PIT. Mowa tutaj o odpłatnym zbyciu nieruchomości, jej części bądź udziałów w nieruchomości, a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawa wieczystego do gruntów.

Deklarację taką należy wypełnić jednak tylko w sytuacji, kiedy od końca roku kalendarzowego, w którym została nabyta lub wybudowana taka nieruchomość, nie minęło 5 lat. W efekcie rozliczenie PIT-39 za 2022 rok jest konieczne tylko w przypadku nieruchomości nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2016 roku.

PIT-39 a przychody ze zbycia nieruchomości i koszty uzyskania przychodu

Przychodem ze zbycia nieruchomości jest cena określona w umowie pomniejszona o koszty wynikające z odpłatnego zbycia obiektu. Dlatego w sytuacji, kiedy dokonaliśmy sprzedaży budynku opodatkowanego podatkiem od towarów i usług, czyli VAT, jako przychód należy podać przychód pomniejszony o podatek od towarów i usług.

Koszty odpłatnego zbycia to również te poniesione w związku z dokonaniem samej transakcji, a więc na przykład koszty wyceny nieruchomości, prowizja pośrednika, koszty ogłoszeń prasowych, podatek od czynności cywilnoprawnych czy opłata notarialna lub sądowa. Deklarację PIT-39 należy wypełnić do 2 maja 2023 roku.

PIT-39 a spadek lub rozwód

W sytuacji, kiedy małżonkowie chcą sprzedać nieruchomość nabytą lub wybudowaną w trakcie trwania wspólności majątkowej, lecz obecnie są już po rozwodzie, w takim przypadku okres pięciu lat liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości w trakcie trwania małżeńskiej wspólnoty majątkowej. W przypadku spadku z kolei okres 5 lat liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości bądź nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.