mężczyzna tworzy projekt na komputerze
Nauka

Dlaczego warto studiować na kierunku Technologia drewna?

Studia są przepustką do dobrej pracy i rozwoju kariery. Warto również rozważyć unikatowe i nietypowe kierunki, po których jest praca, a które są mniej popularne wśród młodzieży. Do tego rodzaju studiów należy kierunek Technologia drewna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Należy tu zaznaczyć, że jest to unikat spośród kierunków, ze względu, iż kształcenie w tej dziedzinie możliwe jest tylko na dwóch wydziałach w Polsce. Zatem czemu warto?

Drewno było, jest i będzie…

Zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie mechanicznej i chemicznej technologii drewna jest duże. Zwłaszcza, że jest to surowiec stale powszechny i obecny w trendach modowych. Jest również ekologiczny, co dodaje mu wartości w zakresie ochrony środowiska. Reasumując, zawsze będzie zapotrzebowanie na ekspertów w tym obszarze. Studia na kierunku Technologia drewna, są unikatowe, opatrzone wyróżniającą oceną Polskiej Komisji Akredytacji. Dają możliwość uzyskania stopnia inżyniera (po studiach pierwszego stopnia) oraz magistra inżyniera (po studiach drugiego stopnia). Studia pierwszego stopnia mają dwie specjalizacje:

  1. Mechaniczna technologia drewna – jest specjalizacją, na której student uczy się różnych rodzajów obróbki drewna oraz obsługi narzędzi i obrabiarek. Kończąc studia, zyskujesz wiedzę potrzebną do pracy na stanowisku technologa w zakładach mechanicznego przerobu drewna czy przy produkcji tworzyw drzewnych, materiałów podłogowych i elementów konstrukcyjnych. Dzięki umiejętnościom obsługi maszyn, absolwent może zostać operatorem linii do obróbki drewna, działać w obrocie materiałami drzewnymi. Równie dobrze sprawdzi się jako logistyk i organizator procesów produkcyjnych. Kierunek ten daje duże możliwości w wyborze kariery zawodowej. Specjalizacja obejmuje swoim zakresem również taką dziedzinę jak meblarstwo. Duży nacisk kładzie się tu na projektowanie i planowanie. To dodatkowo daje możliwości pracy jako technolog meblarstwa czy wyrobów ogrodowych. Drzwi do kariery konstruktora i projektanta mebli również stoją otworem. Jak widać nie tylko kierunek, ale i specjalizacja mechaniczna technologia drewna są przepustką do rozmaitych perspektyw zawodowych.
  2. Chemiczna technologia drewna jest specjalizacją ściśle związaną z przemysłem celulozowym. Podstawowym miejscem pracy, po ukończeniu tej specjalności, jest technolog drewna w zakładach chemicznego przerobu drewna. W ramach programu specjalizacji znajduje się też ochrona i modyfikacja drewna. Przedmiot dostarcza wiedzę o środkach chemicznych, które służą do utrwalania wytrzymałości drewna na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych. Jako absolwent znajdziesz również pracę w zakładach przemysłowej impregnacji drewna, jako specjalista kontroli jakości czy ekspert konserwacji, modyfikacji drewna oraz mikrologii budowlanej.

Drugi stopień uprawnia do uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera. Jest to kontynuacja i rozszerzenie studiów inżynierskich.

mężczyzna i kobieta obsługują maszynę do obróbki drewna
Źródło: https://wtd.up.poznan.pl/pl

Czemu warto?

W obecnych czasach, mimo prężnego rozwoju gospodarki i przemysłu, nadal widoczny jest brak specjalistów w zawodach rzemieślniczych. Studia na kierunku technologia drewna, dają ogrom perspektyw zawodowych i gwarancję pewnej pracy w zawodzie, nawet zaraz po zakończeniu studiów. Dzięki bogatej ofercie praktyk, w trakcie trwania studenckiej edukacji, zyskasz nie tylko niezbędne doświadczenie, ale również możliwość kontynuowania kariery zawodowej w firmie, w której praktykowałeś. Zatem czy warto? Zdecydowanie tak, choć nikt nie obiecuje, że będzie łatwo. Ale jako absolwent zyskasz pewny fach i niemal stuprocentową gwarancję natychmiastowego zatrudnienia. Jeśli nadal rozważasz czemu warto wybrać ten kierunek, przeczytaj ten artykuł po raz drugi albo zajrzyj na stronę https://wtd.up.poznan.pl/pl , tam dowiesz się więcej na temat uczelni i samego kierunku.