osoby po logistyce pracujące w magazynie
Kierunki studiów

Czy warto studiować logistykę?

Logistyka jest niezmiennie jednym w najbardziej popularnych kierunków studiów w naszym kraju. Zainteresowanie zawodami powiązanymi z logistyką wynika bezpośrednio z intensywnego rozwoju branży TSL. Dyplom ukończenia studiów logistycznych może być przepustką do ciekawej i dobrze płatnej pracy w wielu interesujących, z perspektywy absolwenta, przedsiębiorstwach – od firm spedycyjnych, poprzez transportowe, na dostawcach wyposażenia magazynowego kończąc.

Logistyka – czyli co?

Logistyka jest to całość działań powiązanych z planowaniem, obsługą i zarządzaniem łańcuchem dostaw. Czynności te obejmują swoim zakresem:

  • przepływ surowców pomiędzy różnymi podmiotami rynkowymi,
  • obrót wyrobami gotowymi – od producenta do klienta,
  • ekonomicznie uzasadnione oraz bezpieczne przechowywanie produktów,
  • wymianę informacji w celu zapewnienia ciągłości dostaw,
  • szereg działań technicznych w celu zapewnienia pełnej zdolności produkcyjnej i dystrybucyjnej danej firmy,
  • oraz inne działania służące wyprodukowaniu, przetransportowaniu i dostarczeniu danego towaru do odbiorcy.

Logistyka dzieli się na wiele obszarów, a uczelnie wychodząc na wprost oczekiwaniom rynku, proponują specjalizacje studiów dostosowane do rzeczywistości ekonomicznej.

Tło makroekonomiczne, a studiowanie logistyki

Pandemia Covid-19 wpłynęła pozytywnie na intensywny rozwój poszczególnych branż. Wydaje się, że najlepszym przykładem jest e-commerce. Konsumenci w 2021 roku zostali niejako zmuszeni do przeniesienia swojej aktywności zakupowej do sieci. Należy zaznaczyć, że każdy sklep internetowy wymaga odpowiedniego zaplecza logistycznego – od magazynowania, poprzez transport, do dystrybucji w miejsce odbioru. Wszyscy zastanawiający się nad studiowaniem logistyki, sami mogą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy trend ten będzie się pogłębiał, czy też nastąpi jego zwrot w przeciwną stronę.

Kolejnym interesującym trendem jest rozwój tzw. zielonej logistyki. Działalność człowieka doprowadziła Planetę do skraju wydolności. Zarówno politycy, jak i przedsiębiorcy, świadomi zagrożenia, rozpoczęli intensywne działania do pozytywnej weryfikacji takiego stanu rzeczy. Kierunek jest jeden! Z punktu widzenia osoby myślącej na temat studiów logistycznych specjalizacja pozwalająca rozwijać się w kierunku pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju jest bardzo przyszłościowa.

Ostatni, ale nie najmniej ważny argument przemawiający za studiowaniem logistyki to kondycja branży TSL w Polsce oraz jej perspektywa rozwoju. Z roku na rok ustanawiane są nowe rekordy w ilości wynajętej powierzchni magazynowej. Polska staje się logistycznym hubem Europy – nowe hale rosną, jak grzyby po deszczu. Wśród przedsiębiorstw zaangażowanych w ten proces jest wielu interesujących pracodawców – od deweloperów powierzchni magazynowych, poprzez operatorów logistycznych, na samych centrach dystrybucyjnych kończąc.

Czy warto studiować logistykę? Podsumowanie

Na stronie czołowego dostawcy wyposażenia magazynowego, firmy WDX, można znaleźć kompleksowy przewodnik traktujący o zawodzie logistyka: https://wdx.pl/2021/10/08/czym-zajmuje-sie-logistyk-czy-warto/.

Według zawartych w nim informacji, studia logistyczne, a co za tym idzie praca w logistyce, poza oczywistymi możliwościami, charakteryzuje się dużą dynamiką – jest idealna dla osób, które nie boją się wyzwań i stronią od nudy. Logistyka każdego przedsiębiorstwa, przynajmniej w minimalnym zakresie, różni się względem siebie. Relatywnie łatwo można znaleźć taki obszar, który idealnie będzie się wpisywał w nasze zainteresowania.

Odpowiadając wprost na pytanie, czy warto studiować logistykę? Można z czystym sumienie powiedzieć, że warto!