Kobieta z ceryfikatem z języka polskiego w dłoni
Nauka

Certyfikat z języka polskiego – jak go zdobyć?

Wskazuje się, że liczba użytkowników języka polskiego to ponad 45 milionów osób. Zdecydowana większość z nich (około 38 milionów) to ludzie mieszkający na terenie Polski. Jednak można zauważyć, że coraz więcej osób uczy się języka polskiego jako obcego – obecnie jest ich nawet 10 000. Zagłębiają się oni w tajniki naszego ojczystego języka, kształcąc się na uniwersytetach prowadzących odpowiednie kierunki studiów lub zdobywają wiedzę podczas indywidualnych albo grupowych kursów językowych. Wiele osób decyduje się zdawać oficjalny egzamin pozwalający zdobyć certyfikat językowy, który jest potwierdzeniem nabytych kwalifikacji i otwiera drzwi do kariery. To także jeden z warunków, jaki trzeba spełnić, aby zostać uznanym za polskiego obywatela.

Certyfikacja języka polskiego jako obcego – co warto o tym wiedzieć?

Szczegółowe regulacje dotyczące uzyskiwania certyfikatów z języka polskiego jako obcego ustala obowiązująca w Polsce ustawa o języku polskim oraz powiązane z nią rozporządzenia.

Egzaminy odbywają się w wyznaczonych wcześniej terminach, które ustalają ośrodki egzaminacyjne, a więc uprawnione do tego podmioty. Zarówno samo przystąpienie do egzaminu, jak i wydanie certyfikatu wiąże się z koniecznością poniesienia odpowiednich opłat w wysokości kilkudziesięciu euro w zależności od wybranego poziomu.

Kto może przystąpić do takiego egzaminu i co jest wtedy sprawdzane?

Egzamin, pozwalający uzyskać certyfikat, jest kierowany przede wszystkim do cudzoziemców, jak i polskich obywateli, którzy jednak na stałe mieszkają za granicami naszego kraju. Odbywa się egzamin dla dorosłych (czuli osób pełnoletnich) oraz dla dzieci i młodzieży w wieku 14-17 lat.

Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego wszechstronnie sprawdza różnorodne umiejętności językowe – odbywa się zarówno część pisemna, jak i ustna.

Ocenie podlegają sprawności takie jak:

  • mówienie,
  • pisanie,
  • rozumienie tekstów pisanych,
  • rozumienie ze słuchu,
  • poprawność gramatyczna.

Kiedy można mówić, że dana osoba zdała egzamin? W przypadku młodszych zdających niezbędne jest zdobycie minimum 50% punktów z części pisemnej oraz ustnej. Natomiast u dorosłych konieczne jest uzyskanie przynajmniej 50% z każdego modułu w części pisemnej oraz 50% w części ustnej.

Jak się przygotowywać do egzaminu z języka polskiego jako obcego?

Dla wielu osób przygotowywanie do certyfikatu z języka polskiego jest ogromnym wyzwaniem. Co robić, aby zrobić to jak najlepiej i być pewnym swojej wiedzy? Najważniejsze jest rozłożenie nauki w czasie, aby móc regularnie zdobywać kolejne sprawności i umiejętności. Warto zaopatrzyć się w wysokiej jakości podręczniki, pomoce dydaktyczne oraz sprawdzone zbiory zadań i inne materiały ułatwiające naukę. Niezwykle ważne jest wykonywanie przykładowych testów, które pozwalają poznać strukturę egzaminu.

Nauka do egzaminu z języka polskiego kończącego się certyfikatem – podsumowanie

Bez względu na to, czy zdecydujesz się zapisać na kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego, czy też postawisz na samodzielną naukę, musisz wykazać się dużą samokontrolą i systematycznością. Tylko wtedy zdołasz zapoznać się z całym zakresem materiału, zrozumieć go, zapamiętać, a potem swobodnie wykorzystywać w praktyce. Język polski uchodzi za jeden z najtrudniejszych na świecie, jednak świadectwa wielu obcokrajowców pokazują, że można się go nauczyć, nawet jeśli dotąd nie miało się z nim zbyt dużej styczności.