Coaching i mentoring w zarządzaniu zespołem

 

Coaching i mentoring w zarządzaniu zespołem jest szkoleniem w znacznym stopniu rozwijającym umiejętności oddziaływania na podwładnych, kształtowania ich postaw i umiejętności. Uczestnicy nauczą się, jak zwiększyć samodzielność i efektywność pracowników, jednocześnie dobierając właściwy sposób postępowania adekwatnie do każdego pracownika.


Cele szkolenia:

 • Indywidualizacja podejścia do pracowników
 • Zwiększenie efektywności motywacyjnych oddziaływań na pracowników
 • Wzrost samodzielności i efektywności podległych pracowników


Uczestnicy:

 • Menadżerowie wszystkich szczebli
 • Maksymalna ilość uczestników na szkoleniu wynosi 12 osób


Uczestnik szkolenia nauczy się:

 • Jak budować i prowadzić rozmowy coachingowe
 • Jak prowadzić instruktaż
 • Rozróżniać sytuacje, w których warto działać dyrektywnie lub coachingowo


PROGRAM SZKOLENIA:

BLOK I – COACHING I MENTORING

 • Rozmowa w parach jako metafora rozmów coachingowych
 • Definicja i obszary coachingu
 • Różne podejścia do mentoringu
 • Inne sposoby rozwoju pracowników
 • W jakim stopniu warto wykorzystywać coaching i mentoring w pracy

Blok I służy głównie określeniu obszarów coachingu i mentoringu oraz użyteczności tych metod w działaniach służbowych uczestników szkolenia.BLOK II – WPROWADZENIE I PRZYGOTOWANIE DO STOSOWANIA METOD COACHINGOWYCH

 • Poznanie podstawowych metod coachingowych użytecznych w pracy menadżera,
 • Pogłębienie umiejętności słuchania,
 • Analiza użyteczności pytań zadawanych przez menadżerów,

Blok ten poświęcony jest poznaniu podstawowych metod coachingowych oraz pogłębieniu umiejętności niezbędnych do ich zastosowania.


BLOK III – TRENING PROWADZENIA ROZMÓW ROZWOJOWYCH METODĄ GROW

 • Model GROW,
 • Pytania w różnych fazach modelu,
 • Demonstracja metody,
 • Trening metody,
 • Korzyści ze stosowania modelu GROW,
 • Modyfikacje modelu (IGROW< REGROW< GROWA),

Blok ten służy poznaniu i treningowi metody prowadzenia rozmów coachingowych wg. modelu GROW. Uczestnicy będą mieli okazję odczuć obie role – pracownika i menadżera oraz dostaną informację o swoich mocnych stronach i obszarach do rozwoju w zakresie prowadzenia tego typu rozmów.BLOK IV – INSTRUKTAŻ

 • Rola mentora i metody przez niego stosowane,
 • Kiedy stosować instruktaż,
 • Schemat instruktażu,
 • Praktyka rozmów instruktażowych,

W trakcie tego bloku uczestnicy będą trenowali prowadzenie instruktażu – podstawowej metody mentorskiej. Poznają najprostszy schemat prowadzenia takiej rozmowy i rozważą korzyści z zastosowania tej metody na odpowiednim etapie rozwoju pracownika.BLOK V – INTEGRACJA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH PRZYWÓDCY

 • Zachowanie i komunikacja w różnych sytuacjach – case study,
 • Praktyka komunikowania się i wywierania wpływu na pracowników – scenki,
 • Podsumowanie i indywidualny plan działania,

Blok ten poświęcony jest pełnej integracji i wypraktykowaniu pozyskanej wiedzy i umiejętności w sytuacjach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych sytuacji z pracy uczestników. W przypadku szkoleń wewnętrznych przygotowywane są specyficzne dla danej organizacji case study i scenariusze scenek.